استخدام

جهت استخدام در سینا پارت ایران لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.

  • اطلاعات فردی

  • اطلاعات تحصیلی

  • اطلاعات سوابق کار

    لطفاً سوابق کار خود را در جدول زیر به صورت کامل وارد نمایید:
  • نام شرکتنوع فعالیت شرکتسمت شغلیتاریخ شروعتاریخ پایانمیزان حقوق دریافتیعلت اتمام همکاری 

WhatsApp ارتباط در واتساپ